Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

SR Reunion
Deltag på det nye efteruddannelseskursus, som er efterfølgeren til SR-Akademiet

Formålet er, at du får en faglig opdatering inden for revision, regnskab, skat, selskabsret, etik m.m. på samme høje faglige niveau som SR-Akademiet. Kurset giver 20 obligatoriske efteruddannelsestimer med mulighed for 2,5 timer ekstra ved efterfølgende gratis e-learning.

Det endelige program er under udarbejdelse, men vi kan allerede nu fortælle, at vi på kurset bl.a. kommer til at arbejde med følgende:

Revision

• Ny erklæringsbekendtgørelse og vejledning - bl.a. cases om særlige spørgsmål i relation til de nye erklæringer
• Ny revisorlov – bl.a. dilemmaspørgsmål om cooling off regler og betydning af de nye regler på SMV-segmentet
• Etik – bl.a. aktuelle spørgsmål som følge af ny lovgivning
• Altid aktuelle emner som eksempelvis selvfinansiering og ulovlige kapitalejerlån

Regnskab og selskabsret 
• Særlige problemstillinger i udvalgte regnskabsposter – eksempelvis indregningskriterier og anvendelse af dekomponering på forskellige poster
• Praktiske problemer i SMV-segmentet ved overdragelsesmetoden
• Investeringsejendomme

Skat 
• Aktuelle skatte- og momsmæssige problemstillinger

Undervisningsform
For at opnå den bedst mulige læring, anvendes dilemmaer, cases, gruppearbejde og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points. Præcis som du har oplevet det på SR-Akademiet.

Undervisningsformen vil være klasseundervisning á ca. 40 deltagere inddelt i grupper á 6 personer.

Klasserne vil have tilknyttet en hovedunderviser. Hertil kommer støtteundervisere og specialister som supplerer hovedunderviserne. Alle underviserne vil være kendte undervisere fra SR-Akademiet.


Prisen er inkl. overnatning og forplejning
Dato 09.10.2017-10.10.2017 Download til kalender
Tid
Sted Scandic, Kolding
Nummer 14764
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 9.500
Pris, ikke medlem kr. 12.700
Efteruddannelsestimer
Revision
8,00
Regnskab
8,00
Skat
4,00
Download kursus som pdf