Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

SR Reunion
Deltag på det nye efteruddannelseskursus, som er efterfølgeren til SR-Akademiet

Formålet er, at du får en faglig opdatering inden for revision, regnskab, skat, selskabsret, etik m.m. på samme høje faglige niveau som SR-Akademiet. Kurset giver 20 obligatoriske efteruddannelsestimer med mulighed for 2,5 timer ekstra ved efterfølgende gratis e-learning.

Programmet indeholder følgende:

• Ny revisorlov, erklæringsbekendtgørelse og vejledning
• Etik i praksis
• Særlige problemstillinger i udvalgte regnskabsposter
• (U)lovlige kapitalejerlån
• Selvfinansiering
• Pension og pensionering for selvstændige erhvervsdrivende
• Indregning af kapitalinteresser
• Praktiske problemer i SMV-segmentet ved overdragelsesmetoden
• Investeringsejendomme
• Moms på ejendomme
• Aktuelle selskabsretlige problemstillinger

Undervisningsform
For at opnå den bedst mulige læring, anvendes dilemmaer, cases, gruppearbejde og mere traditionel forelæsningsform understøttet af power points. Præcis som du har oplevet det på SR-Akademiet.

Undervisningsformen vil være klasseundervisning inddelt i grupper á 6 personer. Kurset vil have tilknyttet to hovedundervisere, som er kendte undervisere fra SR-Akademiet. Hertil kommer støtteundervisere og specialister som supplerer hovedunderviserne.


Prisen er inkl. overnatning og forplejning
Dato 09.10.2017-10.10.2017 Download til kalender
Tid 08.00-18.00
Sted Scandic, Kolding
Nummer 14764
Undervisere
Karsten Mehlsen, Ernst & Young PS Herning
Steen Dahl Andersen, Piaster Revisorerne
   
Pris, medlem
kr. 9.500
Pris, ikke medlem kr. 12.700
Efteruddannelsestimer
Revision
8,00
Regnskab
8,00
Skat
4,00
Download kursus som pdf