Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Omstrukturering - skattemæssige modeller
Få udfordret praktikken og bliv skarp på de skattemæssige problemstillinger, du møder i forbindelse med omstruktureringer. Kurset ruster dig til at vælge mellem forskellige muligheder i den konkrete situation og giver dig redskaberne til at yde en professionel rådgivning, der er i tråd med de seneste lovændringer og nyeste praksis.

Kursusbeskrivelse
Dette kursus gør dig i stand til at vælge den bedst mulige model for en skattefri omstrukturering, når du skal rådgive dine kunder ved generationsskifter. Du får gennemgået praktiske eksempler, som du kan blive inspireret af i forbindelse med rådgivning af dine kunder, som står over for en omstrukturering og/eller et generationsskifte.

Kursusindhold
Bliv opdateret på anvendelsen af skattefri omstruktureringer ved gennemførelsen af generationsskifte – og få en opsummering af regelsættet om succession, samt øvrige skattemæssige forhold.

På kurset behandles følgende emner

• Skattefri fusion/spaltning/tilførsel af aktiver
• Skattefri aktieombytning
• Overdragelse af virksomheder/aktier med succession til familie/medarbejdere
• A/B modeller
• Udbytte, kapitalnedsættelse og tilbagesalg af aktier
• Værdiansættelse mellem interesseforbundne parter
• Bindende svar fra skattemyndighederne
• Aktuelle afgørelser

Kurset har et praktisk fokus og gør dig i stand til at vælge den bedst mulige løsning for dine kunder. Du bliver godt rustet til at vælge mellem de forskellige muligheder, der findes og vil dermed kunne yde en kvalificeret og kompetent rådgivning, der er i overensstemmelse med de seneste lovgivninger på området.

Undervisningsform
Undervisningen er en kombination af teoretisk opdatering og gennemgang af nyeste lovgivning, ogseneste retspraksis suppleret med praktiske eksempler.

Undervisere
Susanne Kjær, Tax partner, BDO
Arne Larsen, Statsautoriseret revisor, Redmark

Dine forudsætninger
Kurset henvender sig til Registrerede revisorer og Statsautoriserede revisorer, som overvejende beskæftiger sig med klasse B og C virksomheder. Kurset er praktisk orienteret, og du forventes at have en grundlæggende teoretisk viden om de mest gængse omstruktureringsmodeller.
Dato 29.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Radisson BLU Scandinavia, Kbh
Nummer 25056
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf