Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Finanstilsynets certificerede revisorer §5
Bliv orienteret om den finansielle lovgivning på de områder, som har betydning for revisor i finansielle virksomheder. Kurset omhandler emner, som er obligatoriske for revisor i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, jf. § 5 i bekendtgørelse om efteruddannelse.

Foreningens finansielle udvalg (FINU) planlægger sammen med Finanstilsynet et kursus målrettet Finanstilsynets certificerede revisorer.

På dette kursus vil du blive orienteret om den finansielle lovgivning på områder, som har betydning for revisor i finansielle virksomheder, jf. § 5 i bekendtgørelse om efteruddannelse.

 

Overskrifterne på det foreløbige program ser således ud:

  • Hvidvask i den finansielle sektor - hvad er revisors rolle?
  • MiFID II
  • Ny revisorpåtegning/Key Audit Matters
  • IT-revision eller Cybercrime
  • Persondataforordningen
  • Aktuel orientering fra Finanstilsynet
  • Erhvervsstyrelsens erfaringer med kvalitetskontrol ift. revision i finansielle virksomheder


Der tages forbehold for ændringer i ovenstående.

For at sikre størst mulig aktualitet vil det detaljerede indhold af kurset først blive fastlagt i løbet af foråret 2017.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis du er certificeret revisor. Nærmere information omkring fordeling af OE timer og kursusindhold publiceres i løbet af foråret.

Dine forudsætninger
Hovedparten af deltagerne i kurset er eller ønsker at blive certificeret til at revidere finansielle virksomheder i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning. Dette er dog ikke en forudsætning for at deltage. Også andre revisorer, der betjener finansielle virksomheder, interne revisorer, regnskabsansvarlige og rådgivere og eksperter inden for regler om finansielle virksomheder kan med fordel deltage. Der undervises på master niveau.
Dato 13.06.2017 Download til kalender
Tid 09.00-17.00
Sted Scandic Sydhavnen, KBH
Nummer 25001
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 2.990
Pris, ikke medlem kr. 3.990
Efteruddannelsestimer
Revision
8,00
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf