Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Ajour! Revision
Bliv opdateret på den seneste udvikling i regler og praksis inden for revision. Med praktisk afsæt i revisors hverdag sætter kurset fokus på typiske faldgruber og gennemgår de problemområder, som ofte giver anledning til usikkerhed i praksis.

Udbytte
• Bliv ajour med de væsentligste ændringer for SMV-revisor
• Få et praksisnært indblik i, hvor du som revisor ofte kan komme til at bruge mest tid og energi forgæves.
• Opdateret viden om det nyeste nye, der er kommet eller er på vej
• Bliv fortrolig med de områder, der ofte giver anledning til usikkerhed i praksis

Bliv opdateret på det nye – som alle revisorer skal vide!
På Ajour! Revision giver vi dig kendskab til de nyheder og til de faldgruber, som er dukket op siden sidst. Vi præsenterer dig for nye muligheder for erklæringsarbejde. Og vi giver dig ikke bare indsigt i reguleringen, men også de bagvedliggende begrundelser for, at den er sådan.

Der er jo kommet en gennemgribende ny revisorlovgivning. Vi sætter spot på de forhold, der har været omdiskuterede, og som er uddybet siden sidst – såsom om erklæringer via REVU` s udtalelser, uafhængighed og cooling off via Etikudvalgets faglige notater – og meget andet.

Herudover tegner FSR – danske revisorers faglige hotline et klart billede af, hvor du som revisor typisk kan komme til at bruge mest tid og energi – forgæves. Med praktisk afsæt i konkrete problemstillinger fra revisors hverdag, gennemgår vi en række områder, der ofte giver anledning til usikkerhed i praksis.

Et af emnerne på Ajour! Revision er den opdaterede lovgivning om hvidvask, der trådte i kraft i juni 2017. Ud fra FSR – danske revisorers opdaterede vejledning herom vil de væsentligste skærpelser blive gennemgået ud fra cases.

Programmet for Ajour! Revision ser således ud:

 

 • Påtegning og andre erklæringer brush up

  Hvordan kan du jonglere rundt på forskellige erklæringstyper?

  Hvis du skal give kunden værdi, hvad er det så for erklæringer du skal bruge?

  Hvornår giver det mening for kunden at bede om assistance, review eller udvidet gennemgang?

  Er du sikker på, at du overholder reglerne, når du afgiver en tilskudserklæring?

 • Den risikobaserede kvalitetskontrol – erfaringer og gode forhåbninger                    

 • Hvidvask – andet end identifikation/legitimation.

  Hvornår skal de røde lygter tændes om mistænkelige transaktioner?

  Reelle ejerregister – hvad kan det bruges til?

 • Lidt om persondataforordningen og revisor

  Datadisciplin – Ikke så mange nye regler, men nu skal de overholdes…

 • Fokus fra kvalitetsstyringen i jeres virksomheder - nyheder om

  Stamkort om honorar

  Medarbejderes uafhængighedserklæringer

  Dokumentation af kompetencer og ressourcer

 • Lidt om skatte- og momstjek                                                                    

 • Nyheder fra Revisornævnet                                                                                                  

  Mindre førstegangsforseelser og advarsler

  Betalingsfuldmagt og uafhængighed – no go

  De nye proportionalitetskriterier for sanktioner

   

  Hertil kommer vi lidt ind på, hvilke regler der gælder for indsamlinger (massiv kritik i medierne, også af revisor), samt foretager en lille udflugt til Advokatnævnet på områder, hvor det giver mening.Ajour serien er blandt vores bedst evaluerede kurser.

95% af de mange kursister, der deltog på kurset Ajour! Revision i 2015 vil anbefale kurset til kollegaer i branchen.

Ajour! serien holder dig opdateret på hovedområderne: Revision, regnskab, selskabsret samt skat & moms. Læs mere på www.fsr.dk/ajour

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Undervisere:

Lars Kiertzner, statsautoriseret revisor og chefkonsulent i FSR-danske revisorers faglige afdeling.

Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, partner, Augusta Revision A/S

 

Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor og har siden 2013 været chefkonsulent i FSR-danske revisorers faglige afdeling. Som et led i sit arbejde besvarer Lars Kiertzner spørgsmål i faglig hotline, hvilket har været en inspirationskilde for dette kursus. Lars Kiertzners undervisning er kendetegnet ved en usædvanlig evne til at formidle kompliceret stof på en forståelig og anvendelig måde – krydret med et glimt i øjet.

Lars startede sin erhvervskarriere i revision som statsautoriseret revisor, senest i Pricewaterhouse. I perioden 1993-2013 var han lektor i revision på først Handelshøjskolen i Århus, og derefter på Aalborg Universitet og CBS. Siden 2001 har Lars været medlem af REVU og har i den egenskab deltaget i den faglige udvikling på nærmeste hold.

Niklas Tullberg Hoff er registreret revisor og har i perioden 2013 – 2016  været fagkonsulent i FSR-danske revisorers faglige afdeling. Som et led i sit arbejde har Niklas besvaret spørgsmål i faglig hotline, hvilket har været en inspirationskilde for dette kursus. Niklas praktiske erfaring giver ham en god forståelse for de daglige udfordringer, revisor ofte sidder med, og hans undervisning er kendetegnet ved at være praksisnært og løsningsorienteret.

Niklas startede sin erhvervskarriere i revisionsbranchen i 2006 i et mellemstort revisionsfirma og har indtil sin tiltrædelse hos FSR i 2013, arbejdet som aktiv revisor. Niklas har desuden været sekretær for Revisions Teknisk Udvalg og har i den egenskab deltaget i branchens faglige udvikling på nærmeste hold. I dag er Niklas partner og medejer af Augusta Revisions A/S.

Hvad mener dine kolleger i branchen?

”Kurset skal anbefales for Lars’ og Niklas’ medrivende undervisningsmetode samt indholdet, genopfriskningen og indsigten i det nye der er på vej”.

”Det er altid en oplevelse at møde Lars Kiertzner og Niklas Tullberg Hoff. De har en let og humoristisk måde at formidle selv kompliceret stof, hvilket gør det let forståeligt. Det er guld værd”.

”Det største udbytte er genopfriskningen og indblikket i det nye, der er på vej.  Lars og Niklas er knivskarpe på at bringe det nyeste nye ind i deres undervisning”. 

Dine forudsætninger
Kurset er skræddersyet til praktikeren, der gerne vil holde sig opdateret omkring den seneste lovgivning samt overholde de gældende revisionsstandarder på en effektiv måde. Kurset er målrettet efteruddannelse til godkendte revisorer og deres mest erfarne medarbejdere (+5år). Der undervises på masterniveau.
Dato 27.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-16.30
Sted Scandic, Kolding
Nummer 25008
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 2.990
Pris, ikke medlem kr. 3.990
Efteruddannelsestimer
Revision
8,00
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf