Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Koncernregnskab og -revision
Få indblik i reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber og bliv klædt på til at foretage revision af koncerner. Kurset er relevant både for koncernrevisor og komponentrevisor – og uanset om koncernen er national eller international. Kurset indeholder mange praktiske eksempler og løsninger, der kan bruges i hverdagen.

Udbytte af kurset

• Opstilling og indhold af koncernregnskaber i praksis
• Regnskabsmæssig behandling af minoritetsinteresser
• Regnskabsmæssig behandling af køb og salg af virksomheder
• Regnskabsmæssig behandling af udenlandske virksomheder
• Kvalitetskontrollens krav til koncernrevision, jf ISA 600
• Praktisk revision af koncernregnskaber i overensstemmelse ISA-standarder

Kursusindhold
Formålet med dette kursus er, at give dig indblik i reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber samt foretage revision af koncerner, herunder koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor. Hovedvægten bliver på reglerne om koncernregnskab og koncernregnskabspligt, herunder praktiske problemer med køb og salg af virksomheder. Udgangspunktet er reglerne i årsregnskabsvejledningen og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber vil blive gennemgået sammen med en praktisk tilgang baseret på eksempler.

Du vil lære om reglerne for komponentrevisor og krav til planlægning, dokumentation og konklusion, hvor revisionen er en del af en større koncernrevision.  Kurset omhandler nyeste regler for koncerner ifølge ”ny” årsregnskabslov.

Emner der vil indgå i kurset

Koncernregnskab
• Koncernregnskabspligt
• Udarbejdelse af koncernregnskab
• Konsolidering, eliminering og udligning
• Tilkøbte og frasolgte virksomheder
• Minoritetsinteresser

Koncernrevision
• Planlægning og udførelse af koncernrevision
• Væsentlighed og risici ved koncernrevision
• Komponentrevisor og dennes opgaver
• Krav til kvalitetssikring
• Eksempler på planlægning og dokumentation af udvalgte områder

Praktisk eksempler
• Afgørelser fra ekstern kvalitetskontrol
 
Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Undervisere
Peter Thor Kellmer, Statsautoriseret revisor, Faglig afdeling i Beierholm

Peter Thor Kellmers undervisning på dette kursus evalueres til 4,73 på en skala fra 1-5
Peter Thor Kellmer er en underviser med en lang undervisningserfaring i FSR – danske revisorer, hvor han i en længere årrække har været medlem af Regnskabsteknisk udvalg. Peter arbejder i faglig afdeling i Beierholm med fokus på regnskabsmæssige forhold indenfor SMV-virksomheder.

95% af kursister fra 2015 vil anbefale dette kursus til kolleger i branchen.

Hvad siger dine kolleger i branchen:
”Super fint kursus med gode cases og LØSNINGER, der kan bruges i hverdagen”

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, der reviderer koncernregnskaber og vil opnå opdateret viden om koncernrevision. Kurset omfatter koncernregnskaber aflagt efter årsregnskabsloven, herunder de seneste ændringer.
Dato 15.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Roskilde
Nummer 25028
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
3,00
Regnskab
5,00
Skat
Download kursus som pdf