Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Giv dine kunder merværdi med afsæt i årsrapporten
Formålet med kurset er at træne ”værditilførsel til kunden i praksis” med afsæt i de data du allerede har adgang til. Kunden får mere værdi og du styrker muligheden for nye fakturerbare opgaver på assistance- og rådgivningsområdet. Du får en værktøjskasse, som du kan anvende til at afholde møder med dine kunder efter kurset.

Kursusindhold

Fokus er på at kunne levere et værdiskabende møde med dine kunder, med afsæt i de data I allerede har i dag, fra samarbejdet på erklæringsområdet og relaterede områder.
Du assisterer typisk kunden med for eksempel registrering, efterprøvning og opstilling af regnskabsmæssige data og information. For kunden er det en grundlæggende forudsætning for overhovedet at drive virksomheden, at disse forhold er i orden; men det er først, når disse data bliver analyseret, drøftet og anvendt til beslutningsformål fremadrettet, at en virksomhedsleder i praksis erkender værdien og potentialet i regnskaber og data i mere bred forstand.
Tilsvarende vil det ofte være tilfældet i praksis, at virksomheden først ser den reelle værdi og klare fordele ved samarbejdet med revisor, når du fremlægger og drøfter analyser af virksomhedens årsregnskab og anden rapportering, så ledelsen får tilført indsigt, sparring og inspiration til at drive sin forretning bedre fremadrettet. Det er godt købmandsskab og sund fornuft for både revisor og kunden.

Emner der indgår i kurset

• Hvad er temperaturen på kundens virksomhed?
• Er vækst, rentabilitet, likviditet, solvens og risiko på et fornuftigt niveau?
• Hvad kan virksomheden gøre for at forbedre indtjeningen i fremtiden?
• Hvilke driftstiltag har den største effekt?
• Hvad er mulighederne for at låne penge i banken til driften?
• Hvorvidt virksomheden er kreditværdig og hvis ikke, hvordan kan den blive det?
• Hvad er virksomheden værd?
• Hvordan knyttes medarbejderne tættere til virksomheden?

På kurset arbejder vi konkret med eksempler på software-værktøjer (bl.a. Excel) som er simple at anvende og samtidig støtter revisor i at prioritere sin tid og fokus på analyse og kundedialog og bruge meget lidt tid til dataindtastning, manuelle beregninger og differencer. Endvidere er det modeller, der samtidig kan anvendes direkte som dokumentation i revisions-/erklæringsopgaven. Kort sagt får du en værktøjskasse, som du kan anvende direkte til at afholde møder med dine kunder efter kurset.

Praktisk eksempler
Vi arbejder med et bredt udsnit af virksomheder i SMV segmentet, der er fordelt på forskellig brancher. Herunder inddrages forskellige faser i en virksomheds livscyklus og typiske ledelsesmæssige udfordringer. Eksempelvis vækst, krise, salgsmodning, generationsskifte, aflønning af ledelsen, kreditbehov i form af bankfinansiering og kapitalbehov i form af egenkapitaltilførsel og investordialog.

Undervisningsform
Kurset er en kombination af faglige indlæg, diskussion, cases, simulering af revisors møder med kunder samt praktiske eksempler. Undervisningen foregår i den digitaliserede hverdag anno 2017. PC med Excel skal derfor medbringes til undervisningen og gerne (men ikke et krav) en smartphone eller tablet med netadgang. Det er simple men effektive systemer vi arbejder med. Alene et meget basalt kendskab til Excel er forudsat.

Underviser
Anni Haraszuk, Statsautoriseret Revisor, Executive Director i Compliance Consortium. Anni har mere end 20 års erfaring fra revisorbranchen. I dag arbejder hun som direktør og professionelt bestyrelsesmedlem i ind- og udland, bl.a. med Strategisk Compliance. Herunder hvordan digitaliseringen i praksis påvirker virksomheders og revisorers forretningsmodeller, arbejdsmetoder, faglighed og kompetencer. Anni har, med afsæt i sin baggrund, fokus på hvordan håndværket revision og revisors værktøjskasse kan give synlig værdi i praksis set ud fra såvel virksomheders, SKATs, bankers (fremmedkapital), investorers (egenkapital) samt offentlighedens perspektiv i bred forstand.

Dine forudsætninger
Kurset er for dig der er godkendt revisor, eller cand merc aud med flere års erfaring. Til dagligt arbejder du som revisor med kundeansvar for og kundedialog med SMV kunder.
Dato 23.10.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Odense
Nummer 25031
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
2,00
Regnskab
6,00
Skat
Download kursus som pdf