Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Fonde
Med fokus på ændringerne i den nye lov får du indsigt i de regnskabs-, revisions- og skattemæssige forhold i forbindelse med såvel almindelige og som erhvervsdrivende fonde.

Kursusbeskrivelse

De seneste år har været præget af store ændringer for fonde. Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til regnskabsmæssige, revisionsmæssige og skattemæssige forhold i forbindelse med såvel almindelige og som erhvervsdrivende fonde.

Fokus er på de basale krav i lov om erhvervsdrivende fonde og lov om visse fonde og foreninger. Hertil vil der indgå overvejelser om småfonde uden for fondslovgivningen samt fonde omfattet af en eller anden særlovgivning (skoler, sociale institutioner m.v.). Hertil vil der helt kort blive præsenteret særlige overvejelser i fonde, der dominerer virksomheder af interesse for offentligheden, samt indsamlinger, hvor både regnskabsaflæggelsen og revisorernes rolle er blevet kritiseret.

Skattedelen vil bl.a. inddrage indkomstopgørelsen (herunder bundfradrag, uddelinger, henlæggelser, konsolideringsfradrag og prioriteringsreglen), interne og eksterne uddelinger udlodninger, transparensreglen samt selvangivelsespligt og erklæringsselvangivelse. Endvidere vil der blive fulgt op de ændringer som lov nr. 651 af 8/6 2016 og lovforslag 27 (2016-2017) afstedkommer, ligesom reglerne i ligningslovens § 16 K vil blive omtalt.

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, cases og eksempler.

Undervisere
Lars Kiertzner er statsautoriseret revisor og har siden 2013 været chefkonsulent i FSR-danske revisorers faglige afdeling. Lars Kiertzners undervisning er kendetegnet ved en usædvanlig evne til at formidle kompliceret stof på en forståelig og anvendelig måde – krydret med et glimt i øjet.

Lars startede sin erhvervskarriere i revision som statsautoriseret revisor, senest i Pricewaterhouse. I perioden 1993-2013 var han lektor i revision på først Handelshøjskolen i Århus, og derefter på Aalborg Universitet og CBS. Lars var medlem af REVU fra 2001-2016 og har i den egenskab deltaget i den faglige udvikling på nærmeste hold. Lars har skrevet om fonde i bogen om regnskabsaflæggelse og revision i væsentlige fonde og foreninger.

Martin K. Jensen, Advokat, skatterevisor & master i skat (MTL), Advitax Advokatfirma. Martin har beskæftiget sig med skatteret siden 1991 og har bl.a. en fortid hos Københavns Selskabsbeskatning, Revitax og advokatfirmaet Lars N. Vistesen. Martin har i en lang årrække undervist i skatteret for studerende, revisorer og ansatte hos skattemyndighederne. Martin har i øvrigt været eksaminator, censor og forfattet eksamensopgaver. Herudover har Martin skrevet en række artikler, der er offentliggjort i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS), Skatterevisoren mv.

Dine forudsætninger
Kurset er for dig der er godkendt revisor eller revisormedarbejder med flere års erfaring med området. Der undervises på masterniveau.
Dato 07.12.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25033
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
2,00
Regnskab
3,00
Skat
3,00
Download kursus som pdf