Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Skat og moms ved salg af fast ejendom
Få et solidt kendskab til reglerne om skat og moms vedrørende salg af fast ejendom.

Kursusindhold
Overdragelse af fast ejendom giver anledning til både skatte- og momsmæssige overvejelser og udfordringer. Hensigten med kurset er give deltagerne et så grundigt kendskab til området, at dekan lokalisere muligheder og risici i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Kurset indeholder dels en gennemgang af skatte- og momsreglerne på området og skattecases med beregningseksempler.

Følgende vil blive gennemgået

• Skat ved overdragelse af fast ejendom,  herunder sondring mellem næring og ejendomsavancebeskatning
• Periodisering
• Opgørelse af salgs- og anskaffelsessummer
• Opgørelse af forbedringsudgifter
• Regulering i forhold til afskrivningsloven
•  Hel- contra delsalg,
• Skattefritagelse ved salg af parcelhuse og blandede ejendomme
• Kort om genplacering og skattemæssig succession

Med afsæt i momsloven og tilhørende praksis får du viden om

• Erhvervsmæssig (momspligtigt) salg
• Salg af byggegrunde
• Salg af nye bygninger
• Momsfritagelse ved salg af fast ejendom
• Virksomhedsoverdragelse
• Salg af rettigheder, andele, aktier mv. over fast ejendom
• Byggemoms
• Momsfradragsret
• Momsreguleringsforpligtelse
• Fakturering og momsafregning

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og eksempler.

Undervisere
Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L), Partner, Hejm Advokater
Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Advokat, Hejm Advokater

Helle Hougård Porsfelt har mange års erfaring som skatterådgiver, både fra revisions- og advokatbranchen. Hun har særlig interesse indenfor beskatning af fast ejendom, og har en del forfatterudgivelser om beskatning af fast ejendom bag sig, herunder er hun medforfatter til DE´s lærebøger.

Elsebeth Hjortshøj Rasmussen har moms og afgifter som speciale, og hun lang erfaring med rådgivning og førelse af sager inden for dette felt. Hun har arbejdet med sit speciale både i SKAT og i revisions- samt advokatbranchen. Elsebeth er en meget benyttet underviser og foredragsholder. Herudover er hun censor i moms- og afgiftsret ved de højere læreanstalter.

Dine forudsætninger
Dette kursus er målrettet godkendte revisorer og erfarne medarbejdere (+5 år), der beskæftiger sig med området i det daglige – såvel som rådgiver eller revisor. Der undervises på masterniveau.
Dato 07.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Århus Vest
Nummer 25034
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf