Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Skat og moms ved udlejning af fast ejendom
Få et overordnet overblik over de skatte- og momsretlige regler for udlejning af fast ejendom i forskellige situationer.

Kursusindhold
De skattemæssige regler omkring løbende drift af fast ejendom udspringer af statsskatteloven og afskrivningsloven, suppleret med en række særregler, som især gælder for ejendomme, der også anvendes privat af ejeren. På dette kursus vil vi gennemgå beskatningen ved løbende drift med særligt fokus på reglerne ved udlejning af ejendom. Endvidere vil vi gennemgå de momsmæssige regler vedrørende udlejning af fast ejendom, herunder særligt momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom og muligheden for frivillig momsregistrering med deraf følgende momsfradragsret.

Med afsæt i lovgivningen og nyeste praksis vil de skatte- og momsmæssige forhold vedrørende følgende blive gennemgået:

• Hovedreglerne om beskatning af løbende drift af fast ejendom
• Sondringen mellem vedligeholdelse kontra forbedring
• Afskrivninger af ejendomme
• Særreglerne for blandet anvendelse af fast ejendom, herunder udlejning af del af egen bolig og fritidsboliger
• Udlejning mellem nærtstående parter, herunder hovedaktionærforhold
• Momsfritagelse for udlejning af fast ejendom
• Frivillig momsregistrering
• Momsfradragsret ved opførelse, ombygning, vedligeholdelse mv.

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og eksempler.

Undervisere
Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L), Partner, Hejm Advokater
Elsebeth Hjortshøj Rasmussen, Advokat, Hejm Advokater

Helle Hougård Porsfelt har mange års erfaring som skatterådgiver, både fra revisions- og advokatbranchen. Hun har særlig interesse indenfor beskatning af fast ejendom, og har en del forfatterudgivelser om beskatning af fast ejendom bag sig, herunder er hun medforfatter til DE´s lærebøger.

Elsebeth Hjortshøj Rasmussen har moms og afgifter som speciale, og hun lang erfaring med rådgivning og førelse af sager inden for dette felt. Hun har arbejdet med sit speciale både i SKAT og i revisions- samt advokatbranchen.Elsebeth er en meget benyttet underviser og foredragsholder. Herudover er hun censor i moms- og afgiftsret ved de højere læreanstalter.

Dine forudsætninger
Dette kursus er målrettet godkendte revisorer og erfarne medarbejdere (+5 år), der beskæftiger sig med området i det daglige – såvel som rådgiver eller revisor. Der undervises på masterniveau.
Dato 27.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic Sydhavnen, KBH
Nummer 25037
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf