Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Persondata og revisionsrisiko
Vi kobler persondatareguleringen, herunder den nye persondataforordning sammen med kravene til revisor som rådgiver – og sætte fokus på den revisionsrisiko, der foreligger for dig som revisor. Kurset giver dig indsigt i de krav, der stilles til behandling af persondata, og i de udfordringer og problematikker, som man ofte støder på i praksis. Deltag i kurset og bliv klædt på til at møde den nye persondataforordning

Hvorfor er revisorerne omfattet af persondatareglerne og hvad betyder det?

På dette kursus får du blandt andet svar på:

• Hvorfor skal revisor interessere sig for persondataforordningen?
• Hvilken betydning har fx manglende overholdelse af persondataforordningen for revisionens resultat og erklæringer på årsrapporten – hvis nogen?
• Hvilke rådgivningsmæssige muligheder ligger der for revisor?
• Hvilke af revisors kernekompetencer fx i forbindelse med revision af processer og forretningsgange kan anvendes i forbindelse med persondataforordningen?

EU forordningen om persondatabeskyttelse skærper kravene til behandling af persondata på en række områder og indfører nye krav om dokumentation af al databehandling, herunder ved brug af eksterne backup- og cloudløsninger og andre eksterne data-behandlere. Opfyldelse af forordningens krav kan bidrage til mere effektive og enkle processer i virksomheden, hvis der er fokus på det ved implementeringen af reglerne.

Formålet med dette kursus er, at du får indsigt i de krav, der stilles til behandling af persondata, og i de udfordringer og problematikker, behandlingen af persondata ofte giver anledning til. Kurset giver dig derudover redskaber til at arbejde med dataflowanalyser og risikovurderinger på persondataområdet.

Kurset omhandler centrale dele af reglerne om persondata, herunder den nye persondataforordning, herunder f.eks.:

• Hvornår er revisor dataansvarlig og hvad betyder det
• Hvad er en databehandler
• Hvilket ansvar har man som dataansvarlig eller databehandler
• Rådgivningsmuligheder over for kunder
• Hvad skal revisor kende til databehandleraftaler
• Hvornår skal der foreligge samtykke fra den registrerede person
• Krav til nye IT-systemer: privacy by design og privacy by default
• Sikkerhedskrav ved opbevaring af oplysninger om personale
• Principperne for kravene ved indsamling af persondata
• Underretningskrav ved brud på datasikkerhed
• Forskellige typer af persondata
• Overførelse af persondata til andre lande
• Udpegning af Data Protection Officer (DPO)
• Konkrete cases

Reglerne om persondatabeskyttelse bliver med forordningen mere komplicerede, men åbner samtidig for kontekstbestemte vurderinger, der hjælper til at forstå den konkrete risiko, som en virksomhed har for at tilsidesætte behandlingskravene og ifalde bøder på op til 4% af årlig omsætning. Som revisor skal du både have dette overblik og kunne vurdere, om databehandlingen foregår efter de principper, processer og procedurer, som kræves efter forordningen.

Undervisningsform
Foredrag med inddragelse af praktiske eksempler og diskussion.

Undervisere
Cand.jur. Jakob Dedenroth Bernhoft, fra RevisorJura. Han har i en lang årrække arbejdet med revisorbranchen juridiske udfordringer, og han har tidligere været juridisk chef i FSR og KPMG og arbejdet med forretningsudvikling hos Deloitte.

Kim Larsen, statsautoriseret revisor og fagdirektør i Dansk Revision. Kim har mere end 25 års erfaring fra revisionsbranchen og har arbejdet med såvel små som store og internationale kunder. De seneste år har Kim primært fokuseret på det rent faglige område indenfor SMV-området og er endvidere medlem af FSR’ Regnskabstekniske Udvalg. Kim er en flittigt benyttet underviser indenfor revisions- og regnskabsområdet.

Efteruddannelsestimer
Timetallet på dette kursus er vejledende. Eventuelle timer, der kan henføres under obligatorisk efteruddannelse fastsættes senere.
Nærmere kursusbeskrivelser offentliggøres senere.

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, som ikke har arbejdet med regler om persondata før og for dig som allerede kender til reglerne, men har brug for at sætte dig ind i de nye krav, som følger af persondataforordningen. Du er godkendt revisor eller cand merc aud med flere års erfaring. Der undervises på masterniveau.
Dato 16.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Roskilde
Nummer 25038
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
3,00
Regnskab
5,00
Skat
Download kursus som pdf