Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Sådan består du kvalitetskontrollen i den mindre revisionsvirksomhed
Hvad kan du gøre for at sikre dig mod typiske fejl, og komme godt igennem en kvalitetskontrol nu eller i fremtiden? Og hvor skal du som revisor være særlig opmærksom? Dette kursus er målrettet revisionsvirksomheder i SMV-segmentet og er skræddersyet praktikeren, der gerne vil holde sig ajour med de fejltyper, som oftest ses i kvalitetskontrollen og som ønsker at styrke og forbedre kvaliteten af sit arbejde. På kurset er den praktiske anvendelighed i højsædet med eksempler og cases.

Den risikobaserede kvalitetskontrol ser først sit reelle lys i 2017. Er I udtaget til kvalitetskontrol eller vil I gerne høre om resultaterne af kvalitetskontrollen, og hvilken betydning den risikobaserede kvalitetskontrol får for jer?

Få konkrete redskaber til at komme igennem en kontrol uden kritiske bemærkninger med eksempler og cases. På kurset gives der også indblik i, hvordan kvalitetskontrollen tilrettelægges, og hvad der bliver lagt vægt på i kvalitetskontrollen.

Dette kursus er målrettet revisorer, som arbejder med SMV-kunder og sætter fokus på resultatet af kvalitetskontrollen for 2015 og 2016. Vi går i dybden med de typer af fejl og mangler, som konstateres i kvalitetskontrollen, bl.a. væsentlige fejl i dokumentation, regnskaber og erklæringer. Vi stiller skarpt ind på hvad revisor kan gøre for at sikre sig mod disse fejl i forhold til den fremtidige kvalitetskontrol, som vil bære præg af en risikobaseret tilgang til udvælgelse af revisionsvirksomheder og enkeltsager. Herunder vil vi også sætte fokus på retningslinjerne for kvalitetskontrollen og fokusområder.

Kursusindhold
Med udgangspunkt i seneste redegørelser, udvalgte kendelser, cases gennemgår vi hvilke punkter, som Erhvervsstyrelsen og Revisornævnet har fokus på, herunder kriterierne for reaktioner fra Erhvervsstyrelsen, sanktionering og overbringelser af forhold for Revisornævnet. Med udgangspunkt i den risikobaserede kvalitetskontrol samt retningslinjer for 2017 gennemgår vi de ting, som kvalitetskontrollanter skal have fokus på ved kvalitetskontrollen.  Vi ser systematisk på hvilke regler, der vil blive kontrolleret og hvordan du kan forbedre dokumentationen af dit arbejde.

Kurset vil omhandle følgende

• Resultater og bemærkninger fra seneste kvalitetskontroller for 2015 og 2016
• Fokus på konkrete fejltyper med eksempler og cases, bl.a. om:
   - Intern overvågning
   - Anvendelse af kvalitetsstyrings systemer
   - Dokumentationsudfordringer
   - Erklæringsfejl i forbindelse med overtrædelse af årsregnskabsloven
   - Fejl og mangler i revisorerklæringer
• Krav til dokumentation, standarder og kvalitetsstyring
• Fokus på de retningslinjer og fokusområder.

I forbindelse med undervisningen vil du få eksempler med hjem til hverdagens udfordringer, så du er godt rustet til hverdagens erklæringsopgaver. Kurset vil være en oplagt mulighed for at få afklaret dine specifikke spørgsmål til kvalitetskravene af dit arbejde og kvalitetskontrollen.

Udbytte
Kurset giver dig et detaljeret indblik i de ting, du skal have på plads, inden kvalitetskontrollanten kommer på besøg. Kurset giver dig også en mulighed for at styrke dit eget kvalitetsarbejde med erklæringsopgaver fremadrettet, og gør dig opmærksom på fremtidens kvalitetsudfordringer.

Undervisere
Robert Fosbo, chefkonsulent, fagligt center, FSR - danske revisorer 
Per Ejsing, Audit Partner, KPMG

Robert Fosbo er registreret revisor og chefkonsulent hos i FSR-danske revisorer i den faglige afdeling. Robert har tidligere praktiseret som revisor og var i 2013 ansat i Erhvervsstyrelsen i forbindelse med etableringen af PIE-kontrollen og som udførende kvalitetskontrollant. Robert har stor erfaring med SMV-segmentet dels i forhold til det daglige arbejde og dels i forhold udvikling og faglig ajourføring af foreningens værkøjer og systemer i Revimentor og CaseWare mv. Som et led i sit arbejde besvarer Robert Fosbo også spørgsmål i faglig hotline, og er faglig sekretær i foreningens Kvalitetsudvalg, hvilket giver ham et unik indblik i de udfordringer, som revisorerne står overfor bl.a. i forbindelse med kvalitetskontrollen.

Per Ejsing er partner i KPMG og har +30 års erfaring inden for revision af både stor, mellemstore og små danske virksomheder. Per har arbejdet en årrække med kvalitetskontrol, dels med KPMG's interne efterfølgende overvågning og dels som ekstern kontrollant for Revisortilsynet, herunder de senere år ved kontrol hos mindre og mellemstore revisionsfirmaer. Per Ejsing er medlem af FSRs kvalitetsudvalg.

Undervisningsform
En kombination af indlæg, diskussion og praktiske eksempler. Som brancheforening har vi en unik position i forhold til at kende detaljerne af de fejltyper, der konstateres i kvalitetskontrollen. Derfor vil vi også lægge vægt på at inddrage en række eksempler i undervisningen til diskussion.

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, der er er kvalitetsansvarlig og for godkendte revisorer eller revisorer på CMA-niveau, som typisk arbejder med opgaver i SMV-segmentet. Der undervises på masterniveau.
Dato 13.09.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Roskilde
Nummer 25040
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
8,00
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf