Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Fast driftssted i udlandet-hvonår? Og hvad med skat og moms
Få indblik i reglerne om, hvornår en virksomhed får fast driftssted/fast forretningssted efter skatte- og momsreglerne og kend konsekvenserne heraf.

Det er i dag sædvanligt, at virksomheder afsætter deres produkter og ydelser over landegrænserne. Dette kan have skatte- og/eller momsmæssige konsekvenser for virksomheden. Ansætter virksomheden en sælger i udlandet eller etablerer virksomheden et kontor, kan virksomheden få et såkaldt fast driftssted i et andet land, end der hvor hovedvirksomheden er beliggende.

Dette kan medføre, at virksomheden skal betale skat eller moms i det andet land, ligesom virksomheden i nogle tilfælde kan blive forpligtet til at registrere sig som arbejdsgiver der.

Vurderingen af om en virksomhed får fast driftssted i et andet land, er vanskelig, og afhænger udover reglerne i de enkelte lande, af de overenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Afgørelsen af om virksomheden er skatte- og momspligtig til andet land er ikke den samme – en virksomhed kan have fast driftssted efter skattereglerne, men ikke efter momsreglerne.

Der er for tiden stor fokus på området såvel i Danmark som i mange andre lande.

Formålet med kurset er, at give deltagerne et kendskab til reglerne om, hvornår en virksomhed får fast driftssted/fast forretningssted efter skatte- og momsreglerne og konsekvenserne heraf.

På kurset vil følgende emner bl.a. blive gennemgået

• Hvad kan skabe fast driftssted i skattemæssig henseende ud fra danske regler og DBOérne, herunder
- Betingelser for fast driftssted
- Særreglen for entreprisekontrakter
- Undtagelsesbestemmelsen for hjælpeaktiviteter
- Agentreglen

• Dobbeltbeskatningsaftaler – hvem har retten til at beskatte, og hvornår kan og skal der lempes for at undgå dobbeltbeskatning?
• Fordelingen af indkomsten mellem Danmark og kildelandet
• Konsekvenserne for dansk beskatning/sambeskatning for danske selskaber
• Medarbejderne – hvor beskattes de og hvad med social sikring?
• Fast forretningssted i henhold til momslovens bestemmelser 
   - Momsregistrering i udlandet
   - Momsregistrering af udenlandske virksomheder
   - Brug af underleverandører
   - Udenlandske virksomheders brug af biler her i landet

Undervisere
Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L), Partner, Hejm Advokater
Yderligere underviser fastsættes senere. 

Dine forudsætninger
Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer samt andre med interesse for virksomheder over landegrænser.
Dato 04.12.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25044
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
* Kursus med special-rabat for alle, der er personlige medlemmer af FSR - danske revisorer eller som er ansat i en virksomhed, der er medlem af foreningen.
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf