Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Fast driftssted i udlandet-hvornår? Og hvad med skat og moms
Få indblik i reglerne om, hvornår en virksomhed får fast driftssted/fast forretningssted efter skatte- og momsreglerne og kend konsekvenserne heraf.

Det er i dag sædvanligt, at virksomheder afsætter deres produkter og ydelser over landegrænserne. Dette kan have skatte- og/eller momsmæssige konsekvenser for virksomheden. Ansætter virksomheden en sælger i udlandet eller etablerer virksomheden et kontor, kan virksomheden få et såkaldt fast driftssted i et andet land, end der hvor hovedvirksomheden er beliggende.

Dette kan medføre, at virksomheden skal betale skat eller moms i det andet land, ligesom virksomheden i nogle tilfælde kan blive forpligtet til at registrere sig som arbejdsgiver der.

Vurderingen af om en virksomhed får fast driftssted i et andet land, er vanskelig, og afhænger udover reglerne i de enkelte lande, af de overenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Afgørelsen af om virksomheden er skatte- og momspligtig til andet land er ikke den samme – en virksomhed kan have fast driftssted efter skattereglerne, men ikke efter momsreglerne.

Der er for tiden stor fokus på området såvel i Danmark som i mange andre lande.

Formålet med kurset er, at give deltagerne et kendskab til reglerne om, hvornår en virksomhed får fast driftssted/fast forretningssted efter skatte- og momsreglerne og konsekvenserne heraf.

På kurset vil følgende emner bl.a. blive gennemgået

• Hvad kan skabe fast driftssted i skattemæssig henseende ud fra danske regler og DBOérne, herunder
- Betingelser for fast driftssted
- Særreglen for entreprisekontrakter
- Undtagelsesbestemmelsen for hjælpeaktiviteter
- Agentreglen

• Dobbeltbeskatningsaftaler – hvem har retten til at beskatte, og hvornår kan og skal der lempes for at undgå dobbeltbeskatning?
• Fordelingen af indkomsten mellem Danmark og kildelandet
• Konsekvenserne for dansk beskatning/sambeskatning for danske selskaber
• Medarbejderne – hvor beskattes de og hvad med social sikring?


• Fast forretningssted i henhold til momslovens bestemmelser 

 • Definitionen af leveringssted i forhold salg af varer og ydelser
 • Etablering af stedet for sin økonomiske virksomhed

 • Fastlæggelse af hvem der er betalingspligtig og dermed registreringspligtig

   • Momsregistrering i udlandet

   • Momsregistrering af udenlandske virksomheder i Danmark

 • Brug af underleverandører, der kan føre til registreringspligt i et andet land

 • Gennemgang af særreglerne for ydelser, som kan føre til registreringspligt i et andet land

 • Udenlandske virksomheders brug af biler her i landet

 


Undervisere
Helle Hougård Porsfelt, Advokat (L), Partner, Hejm Advokater

Diana Mønniche, Moms Director, Advokatfuldmægtig, Bechmann/Partners

 

Dine forudsætninger
Kurset henvender sig til revisorer på flere niveauer samt andre med interesse for virksomheder over landegrænser.
Dato 04.12.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25044
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf