Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Omstrukturering - selskabsretlige forhold og erklæringer
Formålet med kurset er, at du undgår typiske fejl og faldgruber i forbindelse med selskabsretlige transaktioner, og at du bliver bedre til at anvende de selskabsretlige regler korrekt.

Kursusindhold
Reglerne om selskabsretlige erklæringer er relativt komplicerede, og når revisor står over for en konkret selskabsretlig transaktion, kan det være særdeles vanskeligt for revisor at finde ud af, hvilke selskabsretlige erklæringer, der skal afgives i den konkrete situation.

Ikke nok med, at reglerne om selskabsretlige erklæringer er relativt komplicerede. I takt med, at fravælgelsesmulighederne generelt er blevet flere, er disse regler er også blevet mere komplicerede end tidligere. Dette gør, at selskabsretlige erklæringer kan være et vanskeligt – og potentielt ”farligt” – område for revisor at beskæftige sig med. På kurset vil gængse selskabsretlige transaktioner og de dertil hørende erklæringer blive gennemgået.

Kurset tager bl.a. udgangspunkt i bogen ”Selskabsretlige forhold for revisorer med fokus på selskabsretlige transaktioner”, der er udgivet af FSR – danske revisorer. Se http://www.fsr.dk/Vaerktoejer/Fagbogbestilling/Selskabsretsbogen.

Undervisere:

Søren Corfixen Whitt & Gro Rosenmai fra Erhvervsstyrelsen.

NB. Efteruddannelsestimer er vejledende.

Dine forudsætninger
Dato 30.11.2017 Download til kalender
Tid 08.03-17.00
Sted Scandic Sluseholmen
Nummer 25046
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
2,00
Regnskab
6,00
Skat
Download kursus som pdf