Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Revisors rådgivning ved værdiansættelse af investeringsejendomme
Få god indsigt i de relevante og centrale problemstillinger i forbindelse med erhvervelse af forskellige typer investeringsejendomme. Lær, hvordan du i købsfasen beregner ejendommes markedsværdi – og få styr på værdiansættelse af ejendomme i virksomheder, der udøver investeringsvirksomhed.

Indledning:
En af Revisors væsentligste roller som rådgiver i forbindelse med investeringsejendomme vedrører værdiansættelsen. Dette gælder ved køb og salg samt ved den løbende værdiansættelse i årsregnskabet. Afhængig af ejendomstype, forudsætninger, lejegrundlag, markedsforhold mv., kan ejendomme, som umiddelbart forekommer identiske have væsentlig forskellige værdier.

Kursuset er opbygget i 3 dele med følgende hovedindhold:

Del 1 (ca. 25%) – Forudsætninger og grundlagt for værdiansættelsen:
• Grundlæggende lovgivning og standarder
• Forudsætninger og ”vurderingstema”
• Aftalegrundlag

Del 2 (ca. 50%) – Fundamentet for værdiansættelse af investeringsejendomme:
• Discounted Cash Flow (DCF)
• Den afkastbaserede model
• Datagrundlag til brug for modellerne - lejeforhold, driftsomkostninger, referenceafkast, markedsforhold mv.
• Risici ved modellerne samt datagrundlaget herunder følsomhedsanalyse
• Eksempler og cases fra forskellige ejendomstyper - boligudlejningsejendomme (nye og OMK), kontorejendomme og lager- og industriejendomme

Del 3 (ca. 25%) – ”Særlige ejendomme” - Grundlag og beregningsmetoder
• Residualberegninger - vurdering af grundarealer, bygninger på lejet grund mv.
• Vurderinger på baggrund af drift og omsætning - vurdering af hoteller og visse butikker
• Nedskrevet genanskaffelsesværdi - vurdering af offentlige ejendomme uden cash flow, svømmehaller mv.
• "Meget" særlige erhvervsejendomme - vurdering af brugsretter mv.

Form:
Undervisningen vil tage udgangspunkt i traditionel ”tavle undervisning”, hvor der vil være indlagt 6-8 mindre ”Q&A seancer”. Herudover bør kursisterne bidrage med personlige erfaringer og oplevelser i forbindelse med vurderingsarbejdet, således vi kan få en dialog omkring de væsentligste problemstillinger.
Under hensyntagen til den komprimeret gennemgang, vil der ikke være tid til løsning og gennemgang af opgaver.

Underviser 
Per Alexander H. G. Weinreich, COO, MDR, MRICS hos CBRE A/S

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, som har klienter, der er allerede har investeringsejendomme, eller som overvejer at investere i erhvervsejendomme.
Dato 06.12.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25047
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
8,00
Skat
Download kursus som pdf