Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Kriseramt virksomhed med fokus på rekonstruktioner
Formålet med kurset er at sikre deltagerne en faglig opdatering inden for konkursområdet med hovedvægten lagt på reglerne for rekonstruktion – herunder en gennemgang af relevante praktiske eksempler.

Kursusbeskrivelse

1. Faresignaler i virksomheder (1½ time)
   - Regnskab og bogføring
   - Revision og påtegning
   - Rød tråd til tillidsmandens gennemgang af seneste årsrapport i    rekonstruktionen

2. Frivillig akkord (½ time)

3. Konkurs (2 timer)
   - Gennemgang af Konkursloven
   - Opdeling af selskaber og personer
   - Skat

4. Rekonstruktion (4 timer)
   - Rekonstruktionens indledning
   - Habilitet
   - Rekonstruktionens systematik
   - Planmøde
   - Forslagsmøde
   - Skat
   - Revisors eventuelle involvering i efterfølgende arbejder
   - Praktiske eksempler mv.

Undervisningsform
Undervisningsformen vil være klasseundervisning med to undervisere.

Undervisere
Sten Lauritzen, Partner, Statsautoriseret revisor, Christensen Kjærulf
Elan Schapiro, Partner, Statsautoriseret revisor, Christensen Kjærulf

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, der er godkendt revisor eller cand.merc.aud
Dato 26.10.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Frederik VI's Hotel, Odense
Nummer 25048
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
6,00
Skat
2,00
Download kursus som pdf