Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Forvaltningsrevision
Kurset giver dig indsigt i teori og praksis inden for forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Vi tager udgangspunkt i den nye standard om forvaltningsrevision og forskellige påtegninger og erklæringer på det offentlige område. Stort som småt, driftstilskud og projekttilskud, statslige og kommunale institutioner samt private aktører.

Kursusindhold
I den nye standard om offentlig revision er der opstillet nogle minimumskrav, som kommer til at påvirke revisors arbejde.

Der er bl.a. indført krav om mere risikobaseret forvaltningsrevision. Risikofyldte områder vil blive underlagt forvaltningsrevision efter en bestemt rotationsperiode. Hvilke krav stiller det til revisors arbejde? Hvad kommer den nye standard til at betyde for dig?  Der vil på kurset ligeledes også blive vist hvorledes du får planlagt din forvaltningsrevision.

På kurset får du opdateret din viden om forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. For at sikre størst mulig aktualitet sammensættes det detaljerede program først tættere på kursusdagen, men årets overskrifter ser således ud:
 
• Den ny standard om forvaltningsrevision
• Vejledning om modelinstruks på § 4 området, dvs. projektregnskaber inklusiv forvaltningsrevision
• Tilskudsyders kontrol af regnskaber og protokoller på især projektregnskaber
• Erklæringer generelt på det offentlige område

Undervisningsform
Kurset er en kombination af indlæg, diskussion og eksempler.

Undervisere
Kursusleder Lasse Jensen, Statsautoriseret revisor, BDO
Carsten Nielsen, Statsautoriseret revisor og partner, PwC
Yderligere undervisere fastsættes senere

Dine forudsætninger
Kurset er for dig der er godkendt revisor og arbejder inden for det offentlige område. Også selv om dette kun er en biaktivitet for dig.
Dato 14.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Roskilde
Nummer 25049
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
8,00
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf