Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis
Med afsæt i den praktiske hverdag og resultaterne fra kvalitetskontrollen får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter og andre områder, og hvad der skal til for at revisors dokumentation bliver egnet og tilstrækkeligt.

Erfaringen viser, at nogle kvalitetskontroller medfører påtaler over for revisorer eller overbringes til Revisornævnet fordi erklæringer ikke indeholder modifikationer, fremhævelser eller lign. ved manglende overholdelse af årsregnskabslovens oplysnings- og præsentationskrav i årsrapporter, og fordi revisors dokumentation for det udførte arbejde ikke i alle tilfælde er tilstrækkelig.

Hvornår er revisors dokumentation for det udførte arbejde tilstrækkelig og egnet? Og hvilke krav i årsregnskabslov skal revisor være opmærksom på i den forbindelse ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed?

Med afsæt i den praktiske hverdag og resultaterne fra kvalitetskontrollen får du praktiske eksempler på, hvornår ”nok er nok” på udvalgte regnskabsposter og andre områder, og hvad der skal til for at revisors dokumentation bliver egnet og tilstrækkeligt.

Vi kommer blandt andet omkring

• De seneste ændringer i årsregnskabsloven og indvirkningen på revisors erklæring på årsregnskabet
• Fokus på regnskabsmæssige skøn ud fra regnskabsmæssige og revisionsmæssige vinkler i forhold til indregnings- og målingsmetoder, herunder i forhold til kostpris, indre værdi, dagsværdier mv. med udgangspunkt i:
   - Goodwill
   - Dagværdier på ejendomme
   - Kapitalandele
   - Varelager
   - Tilgodehavender
   - Mellemværender med koncernselskaber
   - Omsætning
• Noter og beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Going concern – krav til revisors erklæring, oplysningskrav og omfang af dokumentation
• Forespørgsler til ledelsen - tilstrækkelig og egnet dokumentation

Øvrige områder vil blive udvalgt på baggrund af praktiske eksempler mv. Udgangspunktet er årsregnskabslovens regnskabsklasse B og de dokumentationskrav, der gælder ved en revision.

Undervisningsform
Kurset er praktisk orienteret. Der lægges op til debat, argumentation og holdninger, på de områder, hvor revisors beslutninger i praksis er forbundet med stor grad af skøn og risiko.

Undervisere
Claus Bonde Hansen, Senior partner, Videnchef og statsautoriseret revisor ved BDO

Bemærk at anførte OE timer er vejledende og bliver fastsat, når det endelige program for kurset er på plads.
Rettelser til kursustekst kan forekomme.

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, der er godkendt revisor eller cand. merc. aud. med mange års erfaring på området. Der undervises på masterniveau.
Dato 24.10.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Odense
Nummer 25052
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
5,00
Regnskab
3,00
Skat
Download kursus som pdf