Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Hjælp dine kunder til bedre generationsskifte
Der er aldrig to generationsskifter, der forløber ens. Derfor skal revisor være klædt på til at takle de udfordringer, som et generationsskifte indebærer. Dette kursus giver revisor den fornødne viden og værktøjer som rådgiver for virksomheden i generationsskiftemæssig sammenhæng.

Ca. 80% af danske virksomheder er ejerledede. Et rekord stort antal af disse virksomheder står overfor et generationsskifte indenfor de næste år.

Kursusindhold
For enhver virksomhedsejer opstår der på et tidspunkt et behov for at overdrage virksomheden til en ny ejer, enten helt eller delvist. I forlængelse heraf bør det være en naturlig del af virksomhedens planlægning at gøre sig overvejelser om virksomhedens ejerskab på kort og lang sigt.

Et generationsskifter handler om mere end salg af virksomheden. Det omhandler også om personlige og familiemæssige overvejelser, og der er således to aspekter af et generationsskifte.

• De strategisk bløde overvejelser og behov, som virksomhedsejeren og dennes familie forventer at få opfyldt. Herunder krav til ledelse og næste generation
• De teknisk hårde overvejelser, såsom skattemæssige, finansielle og juridiske områder.

Kombinationen af disse to aspekter gør, at der aldrig er to generationsskifter, der forløber ens.

Virksomhedens revisor og rådgiver skal være klædt på til at takle de udfordringer, som et generationsskifte indebærer.

Dette kursus formål er at give revisor den fornødne viden og værktøjer som rådgiver for virksomheden i generationsskiftemæssig sammenhæng samt skabe et overblik og give gode råd i forhold til en række temaer til brug for forberedelse og gennemførelse af generationsskiftet.

Undervisere
Stefan Bjerregaard, Partner, Skat, BDO
Kim Pedersen, Partner, Advokat (H), Sirius Advokater

NB - OE timer på kurset er vejledende og fastsættes senere

Dine forudsætninger
Kurset er for dig, der er godkendt revisor eller cand.merc.aud.
Dato 13.11.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic, Roskilde
Nummer 25063
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
4,00
Skat
4,00
Download kursus som pdf