Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Lederens værktøjskasse del 1
Dette kursus giver dig viden, metoder og værktøjer til håndtering af nogle af de mest almindelige situationer, der opstår mellem virksomhed og kunde og internt på en arbejdsplads. BEMÆRK: Kurserne ”Lederens værktøjskasse del 1” og ”Lederens værktøjskasse del 2” kan tages uafhængigt af hinanden.

Del 1: Udbytte
Efter dette kursus vil du have viden om samt metoder og værktøjer;
• Der fremmer motivation og bringer energi ind i løsningen af vanskelige situationer
• Der kan hjælpe dig til at håndtere den vanskelige samtale og konflikthåndtering
• I forhold til at gøre dig selv mere robust i din daglige ledelse, og mindre tilbageholdende overfor at løse vanskelige situationer og problemstillinger af ikke-faglig karakter. 

Indhold
• Motivation – af dig selv og andre.
• Den vanskelige samtale.
• Konflikthåndtering.
• Robusthed i den daglig ledelse. 

Som leder kommer man ud for situationer og problemstillinger, som er udfordrende – måske endda ubehagelige, fordi man er tvunget ud af sin faglige komfortzone, og ind i problematikker, der kræver helt andre kompetencer, end dem man er vant til at bruge. Det er især situationer, hvor man skal kommunikere med en eller flere andre personer om noget, man er uenige om, noget meget personligt eller noget, der har meget stor betydning for den enkelte. Der kan være en tendens til, at håndtering af disse situationer og problemstillinger udskydes i håbet om, at de nok forsvinder af sig selv, eller at en anden tager sig af dem. Situationerne og problemstillingerne opstår både mellem virksomhed og kunde og internt i virksomheden. 

Som leder kan man ikke undgå at agere i dette spændingsfelt og tage ansvar for, at håndtere situationen og løse problemstillingerne. Det er vigtigt, at lederen er klædt på til at håndtere disse situationer.

Dette kursus giver dig viden, metoder og værktøjer til håndtering af nogle af de mest almindelige situationer, der opstår mellem virksomhed og kunde og internt på en arbejdsplads. 

Underviser
Marianne Z. Svenningsen, uddannelseschef, statsaut. revior og MPO, FSR - danske revisorer 

BEMÆRK: Kurserne ”Lederens værktøjskasse del 1” og ”Lederens værktøjskasse del 2” kan tages uafhængigt af hinanden. 

Dine forudsætninger
Målgruppe for dette kursus er yngre partnere og ledende medarbejdere.
Dato 19.09.2017 Download til kalender
Tid 09.00-16.00
Sted Scandic, Odense
Nummer 25064
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf