Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Ny SR - ny leder af forretning
Styrk dine muligheder for succes i jobbet. Dette kursus klæder dig på til at imødekomme de ledelsesmæssige, forretningsmæssige og personlige kompetencer, der kræves af dig som ny SR.

En ny SR forventes at træde i karakter som en god leder af forretningen med levering af kvalitetsprodukter til en konkurrencedygtig pris. Fastholdelse af kunder, salg og udvikling er helt centralt. En ny SR skal også være en god leder for sine medarbejdere. En ny SR skal fastholde fokus på forretningen og samtidig kunne agere i krydsfeltet mellem partnerne og medarbejderne – og have balance i forhold til familie, venner og fritidsinteresser. 

At lykkes med dette kræver en stor selvindsigt og kendskab til egne styrker og svagheder samt en evne til at udvikle sig selv som leder og som menneske. Det kræver et udsyn i forhold til ledelsesteorier samt ledelsesmetoder og –værktøjer. Og det kræver handlekraft at træde ind og erobre den nye arena og mestre de ny kompetencer. Derfor fokuserer dette kursus på indsigt, udsyn og handling i forhold til den nye rolle. 

Udbytte
Efter dette kursus vil du have:
• indsigt i hvad der kræves af ledelsesmæssige, forretningsmæssige og personlige kompetencer som ny SR. 
• udsyn i forhold til lederens landkort samt metoder, tankegange og modeller, der bør være i en ny SR’s værktøjskasse.
• en platform for handling, som øger en ny SR’s mulighed for succes i jobbet. 

Indhold
Kurset er en kombination af inspirationsoplæg, praktiske øvelser, refleksion og handling med følgende indhold: 

Indsigt
Hvad er ledelse?
Hvad er en god leder?
Fokus på forretningen – hvad betyder det?
Personlige værdier og kompetencer 

Udsyn
Ledelsestendenser
Lederens værktøjskasse – et overblik
Magt og autoritet i ledelse
”Forretningsforståelse” som ledelsesdisciplin 

Handling
Ledervision - autentisk ledelse og rollemodeller for ledelse
Handlekraft og eksekvering
Handleplan 

Underviser
Marianne Z. Svenningsen, uddannelseschef, statsaut. revior og MPO, FSR - danske revisorer 

Dine forudsætninger
Statsautoriserede revisorer, der har bestået revisoreksamen inden for de seneste 2 år.
Dato 12.09.2017 Download til kalender
Tid 09.00-21.00 og 09.00-16.00
Sted Trekantsområdet
Nummer 25066
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 9.500
Pris, ikke medlem kr. 12.700
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf