Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Business Model Canvas
Denne model giver dig et let anvendeligt værktøj til at rådgive dine SMV-kunder om forretningsudvikling. På kurset lærer du at anvende modellen og inddrage virksomhedens data ved en gennemgående case.

Indhold
Med udgangspunkt i Alexander Ostewalders Business Model Canvas bliver du fortrolig med modellens ni centrale elementer, og du vil efter kurset kunne rådgive dine kunder om både udvikling af nye og videreudvikling af bestående forretningsområder. I arbejdet med modellen inddrages bl.a. regnskabsmæssige analyser og anvendelse af øvrige data fra virksomhedens registreringer. Endvidere præsenteres du for værktøjer til brug ved innovative processer.

• Kunderne
• Værdifaktorer
• Kunderelationer
• Vejen til kunderne
• Indtægter
• Aktiviteter
• Ressourcer
• Partnere
• Omkostninger
• Innovation

Undervisere
Lars Henrik Nielsen, udviklingschef Vejle Kommune, ejer af Innewvation
Marianne Z. Svenningsen, uddannelseschef, statsaut. revior og MPO, FSR - danske revisorer 

Baggrund
Virksomhedernes overlevelse afhænger af evnen til at udvikle og forny sig i takt med ændringerne i omverdenen og kundernes behov. Revisorer er ofte dem, der er tættest på ledelsen i SMV-virksomheder og dem, som virksomhederne søger sparring hos. Med Business Model Canvas får du et værktøj, der på en struktureret måde sætter rammen for de helt nødvendige overvejelser, som enhver virksomhed bør gøre sig for at overleve på lang sigt. Modellen går med sine ni centrale elementer længere end mange mere traditionelle strategiprocesser. Når modellen suppleres med analyser og innovative processer, får virksomhederne et solidt fundament for udvikling af forretningen.   


Dato 11.09.2017 Download til kalender
Tid 09.00-16.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25083
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
Download kursus som pdf