Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Up-to-date special del 2
Kom dybere ned i udvalgte emner, hvor aktuelle problemstillingerne behandles tværfagligt. Vær aktiv og bliv involveret i diskussioner, øvelser og cases. Bemærk! - begrænset deltagerantal.

Indhold
Up to date special fokuserer på, at udvalgte emner behandles tværfagligt, således at alle relevante, aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat og selskabsret berøres.

Del 2 indeholder:
• Omsætning – særlige risici (besvigelser og hvidvask), indregningskriterier
• Igangværende arbejde for fremmed regning - regnskab, revision og skat
• Hensatte forpligtelser, betingede vederlag m.v. - regnskab, revision og skat
• Koncernforhold og nærtstående parter - med særlig fokus på SMV'ere
• Revisors erklæringer, del 2 - særlige erklæringer, f.eks. på projektregnskaber
• Crowdfunding - særlige udfordringer
• Andre vanskelige/risikofyldte områder - regnskab og revision

Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, praktiske eksempler, små øvelser og cases samt problemstillinger, som revisor står overfor i sin dagligdag. Der lægges på Up to Date special stor vægt på, at deltagerne involveres, samt på den praktiske anvendelighed af det, der undervises i. Deltagerantallet er derfor begrænset.

Du kan vælge mellem at deltage på både del 1 og 2, eller kun del 1 eller 2.

Undervisere
Jonas Bødker-Iversen, statsautoriseret revisor, Kvist & Jensen.
Kasper Elkjær Nielsen, statsautoriseret revisor, PwC.
Jesper Klysner, Skatterådgiver, uddannet Skatterevisor og Master i SKAT, Beierholm.
Alle tre undervisere har et afsæt både i faglige afdelinger og i praksis.

Vi tilstræber at få følgende fordeling:
Revision: 7 (vejl.)
Regnskab: 10 (vejl.)
Skat: 3 (vejl.)


Prisen er ex. overnatning og aftensmad
Dato 12.09.2017-13.09.2017 Download til kalender
Tid 08.00-18.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25085
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 8.600
Pris, ikke medlem kr. 11.500
Efteruddannelsestimer
Revision
7,00
Regnskab
10,00
Skat
3,00
Download kursus som pdf