Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Up-to-date special del 2
Kom dybere ned i udvalgte emner, hvor aktuelle problemstillingerne behandles tværfagligt. Vær aktiv og bliv involveret i diskussioner, øvelser og cases. Bemærk! - begrænset deltagerantal.

Indhold
Up to date special fokuserer på, at udvalgte emner behandles tværfagligt, således at alle relevante, aktuelle problemstillinger inden for revision, regnskab, skat og selskabsret berøres.

Udvalgte emner er eksempelvis:
• Omsætning – særlige risici (besvigelser og hvidvask), indregningskriterier
• Fast ejendom – udvalgte regnskabs-, revisions-, og skattemæssige problemstillinger
• (U)lovlige udlån fra selskaber – selskabsretlige og skattemæssige regler
• Erklæringer (revisionspåtegninger og andre erklæringer)
• Omstruktureringer og generationsskifte – fokus på skat og selskabsret
• Koncernforhold og nærtstående parter med særlig fokus på SMV-ere
• Aktuelle problemstillinger udvalgt fra henvendelser til faglige hotlines.

Dagsprogrammer færdiggøres inden sommerferien, dog med mulighed for mindre ændringer for at sikre aktualiteten af det faglige indhold.

Undervisningen er en blanding mellem forelæsninger, praktiske eksempler, små øvelser og cases samt problemstillinger, som revisor står overfor i sin dagligdag. Der lægges på Up to Date special stor vægt på, at deltagerne involveres, samt på den praktiske anvendelighed af det, der undervises i. Deltagerantallet er derfor begrænset.

Du kan vælge mellem at deltage på både del 1 og 2, eller kun del 1 eller 2.

Undervisere
Jonas Bødker-Iversen, statsautoriseret revisor, Kvist & Jensen.
Kasper Elkjær Nielsen, statsautoriseret revisor, PwC.
Jesper Klysner, Skatterådgiver, uddannet Skatterevisor og Master i SKAT, Beierholm.
Alle tre undervisere har et afsæt både i faglige afdelinger og i praksis.


Prisen er ex. overnatning og aftensmad
Dato 12.12.2017-13.12.2017 Download til kalender
Tid 08.00-18.00
Sted Scandic Eremitage
Nummer 25087
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 8.600
Pris, ikke medlem kr. 11.500
Efteruddannelsestimer
Revision
7,50
Regnskab
7,50
Skat
5,00
Download kursus som pdf