Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Varebeholdninger og igangværende arbejder
Varebeholdninger er et kompliceret område, og på dette kursus bliver du opdateret på den regnskabsmæssige og revisionsmæssige behandling af forskellige typer varebeholdninger fra råvarer og hjælpematerialer over varer under fremstilling til handelsvarer. Vi ser også på igangværende arbejder for fremmed regning.

Indhold
Vi dykker ned i årsregnskabslovens regler for varebeholdninger og igangværende arbejder. Hvilke regler kræver særlig opmærksomhed? På kurset tager vi fat i nogle grænsetilfælde og problemstillinger, som kan være vanskelige i praksis. Vi ser på, hvordan de internationale regnskabsstandarder kan hjælpe os med at fortolke årsregnskabslovens rammebestemmelser om indregning, måling og klassifikation af varebeholdninger og igangværende arbejder.

Inden for revision er der fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til varebeholdninger og igangværende arbejde.

Regnskabsmæssig behandling
Indregning og måling af varebeholdninger:

• Kostprisen – hvilke omkostninger kan direkte henføres og dermed indgå i kostprisen?
• Indirekte produktionsomkostninger – Hvilke indirekte omkostninger kan indgå i kostprisen?
• Låneomkostninger – hvilke låneomkostninger kan indregnes?
• Igangværende arbejder for egen regning

Særligt om igangværende arbejder for fremmed regning:

• Entreprisekontrakter – betingelser for at anvende produktionsmetoden
• Servicekontrakter – særlige problemstillinger

Revision
• Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved varebeholdninger
• Særlige revisionsmæssige problemstillinger ved igangværende arbejder

 

Underviser

Kim Larsen, statsautoriseret revisor og fagdirektør i Dansk Revision. Kim har mere end 25 års erfaring fra revisionsbranchen og har arbejdet med såvel små som store og internationale kunder. De seneste år har Kim primært fokuseret på det rent faglige område indenfor SMV-området og er endvidere medlem af FSR’ Regnskabstekniske Udvalg. Kim er en flittigt benyttet underviser indenfor revisions- og regnskabsområdet.


Deltagere
Godkendte revisorer
Erfarne revisorer, der arbejder med varebeholdninger og igangværende arbejde, økonomi- og regnskabschefer


Dato 24.10.2017 Download til kalender
Tid 08.30-16.30
Sted Frederik VI's Hotel, Odense
Nummer 25088
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
3,00
Regnskab
5,00
Skat
Download kursus som pdf